Changkhui Logo

ช่างคุย.คอม - Changkhui.Com

สถานีพอทคาสท์ไทย

จุดเริ่มต้น

Podcastเป็นตัวที่จุดประกายให้เราเริ่มคิดรายการนี้ รายการอย่าง This Week in Tech , Diggnation และ Buzz Out Loud ทำให้อดนึกไม่ได้ว่า ทำไมเราไม่มีอย่างนี้เป็นภาษาไทยบ้าง และหนังสือ The World is Flat โดย Thosmas Friedman ก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่า คนในบ้านเรามีความสามารถในการแข่งขันขนาดไหน ข้อมูลหรือหนังสือที่เป็นเนื้อหาในเชิงเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆยังมีอยู่น้อย อย่ากระนั้นเลย เรามาลองทำจัดรายการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันดีกว่า อย่างน้อยก็เพื่อเป็นการบันทึกความรู้ ความเข้าใจไว้ คนที่สนใจ (ถ้ามี ?)ให้ได้ฟัง โดยจะเน้นการคุยที่เจาะลึกลงไปเป็นเรื่องๆ

เนื่องจากเรามีรายการเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้น ประวัติของผู้จัดรายการที่นอกเหนือจากรายการ "ช่างคุย" เราได้จัดแยกไว้ในแต่ละหน้าแล้ว

เราได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมที่ http://www.tag.in.th/interview?show=changkhui ด้วยครับ

ทีมช่างคุย

Photo of Passakorn

ภาสกร หงษ์หยก

"ช่างคุย"

Photo of Pattanapong

พัฒนพงศ์ ธีรวุธภิญโญ

"ช่างคุย"

Photo of Job

ภีญทรรศน์ ทับมณี

"ช่างคุย"

Photo of Worawat

วรวัฒน์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

"ช่างคุย"

Photo of Wiroon

วิรุฬห์ ทรัพย์ถาวรกุล

"ช่างคุย"

Photo of Koson

โกศล ธรรมบัณฑิตย์

"ช่างคุย"

Photo of Kanjana

กาญจนา หงษ์หยก

"Indies' Kitchen"

Photo of Mor Jiew

นพ.พูลศักดิ์ ไวความดี

"ช่างคุยกับหมอ"

Photo of Mor Nueng

นพ.ภัทรภูมิ โพธิ์พงษ์

"ช่างคุยกับหมอ"

Photo of Rud

ทพ. รัฐ สุภาพ

"ช่างคุยกับหมอ"

Photo of Jitsoonton

จิตสุนทร ภู่ตระกูล

"เรื่องบ้านบ้าน"

Phtoto of Chai

สุรชัย จิตรเพียรค้า

"เรื่องบ้านบ้าน"

Photo of Ning

เฉลิมพร เก้าเอี้ยน

"เรื่องบ้านบ้าน"

Photo of Yut

วีรยุทธ สุวรรณทวีศรี

"คุยคุ้ยเต่า"

Photo of Rasit

รสิต ทองธานี

"คุยคุ้ยเต่า"

Photo of Wikanda

วิกานดา ธีรวุธภิญโญ

"ไม่หลับไม่นอน"

Photo of Ood

สุทิน ตันรัตนากร

"ไม่หลับไม่นอน"

Photo of Thanaraj

ธนารัช วังศิริไพศาล

"นอกเรื่อง"

Photo of Pakabutr

ภคบุตร ชาญสุวิทยานันท์

"นอกเรื่อง"

Photo of Kex

กฤษฎา สำราญถิ่น

"ยาวิเศษ"

Photo of Fah

ศิริศักดิ์ ประดิษฐ์สุวรรณ

"ยาวิเศษ"

Photo of Sorakorn

สรกล อดุลยานนท์

"ช่างคุยกับหนุ่มเมืองจันท์"

Image of Jinjung Girl

สิริภรณ์ ลาภธนวัฒน์

"ดำน้ำ"

Image of Aum

กิตติพงษ์ ศรีเกิดคลืน

"ลูกกลมกลม"

Image of Tum

ชัยรัตน์ ตันตสิรินทร์

"ลูกกลมกลม"

Image of Ford

อรรณพ

สุวัฒนพิเศษ

"เอาจริงเอาจัง"

Image of Fuey

ธนเดช

หอสถิตย์กุล

"ยาวิเศษ"

Image of Ben Thaiaporn

เบญจ์

ไทยอาภรณ์

"เรียนเมืองนอก"

Photo of mEnE

เม่น

ธนัมพร

"ช่างคุย"

Photo of Wit

วิทย์

สุขศิลป์ชัย

"ช่างคุย"

Photo of Aud

ภาสิต

เขียววิชัย

"คุยคุ้ยเต่า"

Photo of Guy

ร.ต.อ.เดชฤทธิ์รัชต์ยศ

คหชนม์

"คุยคุ้ยเต่า"

ประชาชาติธุรกิจสัมภาษณ์ช่างคุย

Image of Passakorn Hongsyok

นานๆจะได้ออกสื่อใหญ่ครับ แถมเป็นหนังสือพิมพ์ที่เราอ่านประจำอยู่แล้วด้วย จะว่าไป เป็นอานิสงค์จากการที่เราได้ไปคุยกับคุณสรณี (http://www.fringer.org) ทำให้ไปสะดุดตาทางประชาชาติเข้า ก็เลยได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับเขาบ้าง ตามอ่านได้ที่นี่ครับ

งานเลี้ยงครบรอบ ๒ ปีของช่างคุย

Image of Changkhui 2nd year anniversary party

คนจัด คนฟัง แขกรับเชิญ และผู้สนับสนุน งานเลี้ยง เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๑

ผู้ก่อตั้ง

ภาสกร หงษ์หยก

 • ปัจจุบัน ทำ podcast http://www.taitancourt.com และ UIH
 • เพิ่มเติม http://phuketindex.com/travel/living-here/bt-passakorn/index-th.htm
 • ๒๕๔๗ - ๒๕๔๙ Exec-MBA, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ๒๕๓๘-๒๕๓๙ Master of Engineering Science, School of Electrical Engineering, University of New South Wales
 • ๒๕๓๒ - ๒๕๓๖ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • ๒๕๒๘ - ๒๕๓๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

พัฒนพงศ์ ธีรวุธภิญโญ

 • ปัจจุบัน บริษัทเอกชน ด้านพลังงาน
 • ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ๒๕๒๘ - ๒๕๓๐ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ภีญทรรศน์ ทับมณี

 • ปัจจุบัน บริษัทเอกชน ด้านพลังงาน
 • ๒๕๔๖ Master of Science in Petroleum Engineering, Imperial College
 • ๒๕๓๘ Master of Engineering, Asian Institute of Technology
 • ๒๕๓๒ - ๒๕๓๖ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • ๒๕๓๐ - ๒๕๓๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วรวัฒน์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี

 • ปัจจุบัน บริษัทเอกชน ทางด้านโทรคมนาคม
 • 1993-1995 Master of Electrical Engineering, Cornell University
 • 1989-1993 School of Electrical Engineering, Cornell University (ทุนเล่าเรียนหลวง)
 • ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑ โรงเรียนเตรียมอุดม ศึกษา

วิรุฬห์ ทรัพย์ถาวรกุล

 • ปัจจุบัน บริษัทเอกชน ทางด้านไอที
 • ๒๕๓๑-๒๕๓๕ วิทยาศาสตรบัณฑิต ์คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

โกศล ธรรมบัณฑิตย์

 • ปัจจุบัน บริษัทเอกชน ทางด้านการเงิน (New York)
 • ๒๕๔๑ - ๒๕๔๒ M.S., Computer Science, 12/98, University of Southern California
 • ๒๕๓๒ - ๒๕๓๖ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร (คอมพิวเตอร์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • ๒๕๒๙ - ๒๕๓๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

+๖๖ (๐) ๘ - ๙ ๑ ๘ ๘ - ๕ ๓ ๐ ๐

Skype: hongsyok

Passakorn[a]changkhui.com

แทนที่ "[a]" ด้วย "@" ในอีเมล์ครับ

เพื่อกันเมล์ขยะครับ