ช่างคุย - Changkhui.Com

สถานีพอทคาสท์ไทย

เมื่ออยากฟังมากกว่าเพลง

RSS Links

ทีมช่าง

Image of Passakorn

รูปจาก http://dada.bloggang.com

ภาสกร หงษ์หยก

Passakorn

[at]changkhui.com

หงษ์

ทำให้ดู (ตามสะดวก)

แนะนำวิธีการใช้ซอฟท์แวร์ โดยทำ Screen Capture เพื่อสาธิตให้เห็นวิธีการใช้งานจริง สุดแล้วแต่ว่าจะมีใครสนใจโปรแกรมใด

ทำให้ดู: ๒. PowerPoint - การลดขนาดไฟล์ โดยการ compress ภาพ
M4V 6 MB ๓ นาที - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
แนะนำการ Compress ภาพ ใน MS PowerPoint เพื่อลดขนาดไฟล์
ทำให้ดู: ๑. Excel - sumproduct
M4V 5 MB ๓ นาที - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
แนะนำการใช้สูตร Sumproduct ใน MS Excel

ภาสกร หงษ์หยก

+๖๖ (๐) ๘ - ๙ ๑ ๘ ๘ - ๕ ๓ ๐ ๐

Passakorn [at] changkhui.com

Twitter.com/hongsyok

แทนที่ "[a]" ด้วย "@" ในอีเมล์ครับ

เพื่อกันเมล์ขยะครับ

My Popularity (by popuri.us)