ช่างคุย - Changkhui.Com

สถานีพอทคาสท์ไทย

เมื่ออยากฟังมากกว่าเพลง

RSS Links

ทีมช่าง

Img_Ning

เฉลิมพร เก้าเอี้ยน

ning[at]changkhui.com

หนิง

Image of Passakorn Hongsyok

ภาสกร หงษ์หยก

Passakorn

[at]changkhui.com

หงษ์

เรียนเมืองนอก (ทุกวันอาทิตย์)

คุยกันสมัยเรียนต่อ ใครไปไหนมาบ้าง มาเล่าให้ฟังกัน เผื่อคนอื่นสนใจ จะได้เตรียมตัวไว้ก่อน

เรียนเมืองนอก: ๒๑. USA, University of Missouri, ธัญญารัตน์ ดอกสน
MP3 24MB ๔๘ นาที - ๔ เมษายน ๒๕๕๓
M4V 320MB ๔๘ นาที - ๔ เมษายน ๒๕๕๓
2007 - 2010 ทุน Fulbright ที่ University of Missouri. รู้จักเธอได้ที่ Twitter.com/BabyFishie and thanyaratdoksone.com
เรียนเมืองนอก: ๒๐. อเมริกา, Harvard University, สฤณี อาชวานันทกุล
M4A 24MB ๕๒ นาที - ๑ กรกฏาคม ๒๕๕๑
Image of Sarinee Achavanuntakul
งานรับปริญญาปี ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัย Harvard
เรียนเมืองนอก: ๑๙. ออสเตรเลีย, University of Technology Sydney, ชัยวัฒน์ อำนวยสิน
MP3 11MB ๒๔ นาที - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๑
Image of Yiam
๒๕๔๓ - ๒๕๔๕ M.Eng.(Manufacturing and Engineering Management)
เรียนเมืองนอก ๑๘: ไทย, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สุรนารี, เบญจ์ ไทยอาภรณ์
MP3 10MB ๔๒ นาที - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๐
Image of Ben Thaiaporn
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ ๒๕๓๗ - ๒๕๔๑
เรียนเมืองนอก ๑๗: UK, Middlesex University, ชัยรัตน์ ตันตสิรินทร
MP3 9MB ๓๗ นาที - ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๐
Photo of Tum
Master of Arts (Marketing Management), 2002-2004
เรียนเมืองนอก ๑๖: เยอรมัน, วรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี
MP3 18MB ๓๙ นาที - ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๐
Image of Woraporn
Bachelor - Master - Ph.D of Mechanical Engineering, 1981-1994
เรียนเมืองนอก ๑๕: ออสเตรเลีย, University of New South Wales, ภาสกร หงษ์หยก
MP4 151MB ๑ ชม. ๔ นาที - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๐
Masters of Engineering Science, 1996
เรียนเมืองนอก ๑๔: สหรัฐอเมริกา, Harvard University, วนิษา เรซ
MP3 18MB ๓๘ นาที - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐
Masters in Education, 2006
เรียนเมืองนอก ๑๓: เยอรมัน, University of Applied Science, 2007, เกด
MP3 19MB ๔๑ นาที - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๐
Image of Kate
Ph.D. from AIT, Joint-program
เรียนเมืองนอก ๑๒: สิงคโปร์, High Schools, 1980s, ตั้ม
MP3 17MB ๓๖ นาที - ๘ เมษายน ๒๕๕๐
Image of Tum
High Schools
เรียนเมืองนอก ๑๑: สหรัฐอเมริกา, University of Denver, 1996-1998, นก
MP3 33MB ๑ชม.๑๑นาที - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๐
Image of Nok
Master of Business Administration (Finance)
เรียนเมืองนอก ๑๐: สหรัฐอเมริกา, University of southern California และ University of Missouri at Columbia, 1998-2004, หมู
MP3 35MB ๑ชม.๑๔นาที - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
Image of Moo
Msc in Communication and Signal Processing, Ph.D. in electrical and electronic Engineering
เรียนเมืองนอก ๙: ฝรั่งเศส, ENSAE - Ecole Nationale Sup?rieure de l'A?ronautique et de l'Espace, 1996-2003, อนุรักษ์ อรรถสิษฐ์
MP3 23MB ๔๙นาที - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
Image of Anurak Atthasit
Ph.D. in Aerospace Engineering
เรียนเมืองนอก ๘: Loma Linda University, 1996-1999, สหรัฐอเมริกา, รัฐ สุภาพ
MP3 23MB ๕๑นาที - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
Image of Rud Sooparb
Certification in Prosthodontics, Certification in Implant Dentistry
เรียนเมืองนอก ๗: Columbia College, 1993-1997, สหรัฐอเมริกา, ธนารัช วังศิริไพศาล (เบ้)
MP3 30MB ๑ชม.๔นาที - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๐
Image of Thanaraj with Changkhui T-shirt
ปริญญาตรี ถ่ายภาพ (2nd BA)
เรียนเมืองนอก ๖: Shimane University, 1994-1998, ญี่ปุ่น, บุษกร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี (นก)
MP3 23MB ๔๙นาที - ๗ มกราคม ๒๕๕๐
Img_Bussakorn-Ken
ปริญญาตรีอักษรศาสตร์(ภาษาญี่ปุ่น) Shimane University
เรียนเมืองนอก ๕: Cornell University, 1988-1994, สหรัฐอเมริกา, วรวัฒน์ ตั้งสง่าศักดิ์ศรี (หวอ)
MP3 26MB ๕๗นาที - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๙
Img_Worawat-Ken
ทุนเล่าเรียนหลวง วิศวกรรมศาสตร์ Cornell University
เรียนเมืองนอก ๔: Syracuse University, 1996-1998, สหรัฐอเมริกา, โดย แก้ว (นฏา)
MP3 15MB ๓๒นาที - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
Img_Nada
Information Resource Management
เรียนเมืองนอก ๓: University of Massachusetts at Amherst, สหรัฐอเมริกา, 1996-2001, โดย วิษฐิดา จันทราพรชัย
MP3 9MB 19นาที - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
Img_Joob
http://www.umass.edu
เรียนเมืองนอก ๒: Imperial College, อังกฤษ, 2002-2003, โดย ภีญทรรศน์ ทับมณี
MP3 12MB 27นาที - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
Img_Job
http://www3.imperial.ac.uk
เรียนเมืองนอก ๑: University of Sheffield , 1994-1995 อังกฤษ โดย เฉลิมพร เก้าเอี้ยน
MP3 24MB 52นาที - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
Img_Ning
http://www.shef.ac.uk
http://www3.imperial.ac.uk

ภาสกร หงษ์หยก

+๖๖ (๐) ๘ - ๙ ๑ ๘ ๘ - ๕ ๓ ๐ ๐

Passakorn [at] changkhui.com

Twitter.com/hongsyok

แทนที่ "[a]" ด้วย "@" ในอีเมล์ครับ

เพื่อกันเมล์ขยะครับ

My Popularity (by popuri.us)