Changkhui Logo

ช่างคุย.คอม - Changkhui.Com

สถานีพอทคาสท์ไทย

ทีมช่าง

Image of Passakorn Hongsyok
ภาสกร
หงษ์หยก
หงษ์
Image of Pattanapong
พัฒนพงศ์
ธีรวุธภิญโญ
บอย
ที่มาที่ไป ๗. ไม่เอาถ่าน
๕ นาที - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๓
ที่มาของวลี ไม่เอาถ่าน
ที่มาที่ไป ๕. ผู้ชายพายเรือ ผู้หญิงยิงเรือ
๘ นาที - ๑๒ กันยายน ๒๕๕๓
ผู้ชายพายเรือ ผู้หญิงยิงเรือ
ที่มาที่ไป ๕. ที่มาของชื่อเขื่อนยันฮี
๗ นาที - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๓
เขื่อนยันฮี
ที่มาที่ไป ๔. แช่แป้ง
MP3 3 MB ๓ นาที - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๓
แช่แป้ง
ที่มาที่ไป ๓. ทองไม่รู้ร้อน
MP3 3 MB ๓ นาที - ๘ มกราคม ๒๕๕๓
ทองไม่รู้ร้อน
ที่มาที่ไป ๒. อาบน้ำร้อนมาก่อน
MP3 3 MB ๕ นาที - ๓ มกราคม ๒๕๕๓
อาบน้ำร้อนมาก่อน
ที่มาที่ไป ๑. สุดเสียงสังข์
MP3 3 MB ๖ นาที - ๑ มกราคม ๒๕๕๓
สุดเสียงสังข์

+๖๖ (๐) ๘ - ๙ ๑ ๘ ๘ - ๕ ๓ ๐ ๐

Skype: hongsyok

Passakorn[a]changkhui.com

แทนที่ "[a]" ด้วย "@" ในอีเมล์ครับ

เพื่อกันเมล์ขยะครับ